Rad s djecom je izazov

2023-03-28T12:44:03+02:00

Nepopravljivo vjerujem u djecu. U budućnost koja leži u njima i koju ćemo stvarati skupa - stvarajući kvalitetan odnos prema novim generacijama. Kad to kažem, mislim da nema ništa važnije od toga da smo