Dugogodišnji rad u privatnom sektoru i poduzetništvo nauče vas da je promjena jedina konstanta te najvažniji preduvijet za održavanje posla. Moje iskustvo pokazuje mi da je plivati u tom stresu moguće uz čvrsta temeljna načela koja su.odličan putokaz i vodilja prema uspjehu.

Naša agencija Dhar media koja posluje prema načelima dharmičkog menadžmenta predstavlja tržištu način i praktične mogućnosti postavljanja takvog sustava poslovanja u jednu tvrtku na konferenciji “Tijelo, um i duh”.

Više o predavačicama te o temama predavanja i prijavi naći ćete na donjem linku.