Časopis Essentia

Časopis o integrativnoj aromaterapiji

O poslovnom iskustvu u vođenju prema Brendfulness metodi možete čitati u člancima (case study, stručni članci) koje pišem za časopis Essentiu.