Moje zbrke pjesama čista su motivacija. Svaku onu koju sam napisala, pisala sam promatrajući sebe, mijenjajući svoje obrasce i sve to u namjeri da se mijenjam.
Ovih dana je širenje panike tako uobičajeno, a ja želim sačuvati hladnu glavu i ne prepustiti se taminm mislima. Mislim da poezija koja nadahnjuje pomaže. <3

Sve se mogu naručiti online, ali i ako to niste u mogućnosti, možete me čitati na društvenim mrežama.